DR Producties: Brandpreventie

Uw bedrijfspand moet aan diverse, wettelijk voorgeschreven, eisen voldoen. Wellicht heeft u de eventuele consequenties daarvan als u hier niet aan voldoet niet paraat. DR Producties kan u, letterlijk, uit de brand helpen wanneer u de alarmopvolging en het testen aan ons uitbesteedt.

DR producties controleert, als Opgeleid Persoon, maandelijks de brandmeldinstallatie. Wij houden het logboek bij, controleren de doormelding naar de meldkamer van de PAC of RAC en lopen de rondes. Het is niet alleen in het belang van de brandveiligheid maar ook noodzakelijk om het certificaat van de brandmeldinstallatie te behouden. Dit certificaat heeft u nodig om het pand tegen brand te kunnen verzekeren.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp. Neem dan gerust contact met ons op via 0172-421 621.

Hieronder een kort overzicht van de verplichte controles en die door DR Producties overgenomen kunnen worden:

Maandelijkse controle:
• Een visuele controle van de brandmeldcentrale, het eventuele brandweerpaneel en de eventuele nevenpanelen (mits aanwezig, een visuele controle en lampentest)
• Een goede werking van de optische en akoestische indicatoren (Led’s/zoemer)
• De doormeldfunctie voor brandmeldingen, door een brandmelder in alarm te brengen
• De correcte ontvangst van de brandmelding moet worden geverifieerd bij de PAC/RAC
• De doormeldfunctie voor storingsmeldingen, door bijvoorbeeld de primaire energievoorziening te onderbreken
• De correcte ontvangst van de storingsmelding moet worden geverifieerd bij de PAC/RAC

Icoon verzamelplaats calamiteiten

Per vier en acht maanden extra controle:
• Een visuele controle of alle brandmelders naar behoren kunnen functioneren.
• Een visuele controle of de handbrandmelders goed bereikbaar zijn
• Een visuele controle of brandmelders zich niet dichter dan 30 cm in de buurt van inventarisgoederen bevinden
• Een controle of zich binnen de detectiezones veranderingen in ruimtegebruik, inrichting, ventilatiesysteem of bouwconstructie hebben voorgedaan.
• Een controle of het alarmorganisatieplan nog voldoet
• Een controle of de bedieningsvoorschriften, installatieplattegronden, blokschema's e.d. nog voldoen aan de werkelijke situatie
• Een controle van de meldfunctie van alle meldergroepen